Wie is Agnes?

Is de dood een definitief afscheid? Is het een voorgoed heengaan van hier? Is het een einde? Voor sommigen wel, voor anderen niet. Ieder heeft daar eigen ideeën over, die zijn geworteld in geloof of gevoed door persoonlijke overtuigingen. En gelukkig mag ook ieder daar eigen ideeën over hebben. Er staat maar één ding vast: je kunt in het hier en nu maar één keer afscheid nemen van iemand … Ik begeleid je daarbij.

Steun, troost en houvast

Van origine ben ik goud- en zilversmid. Onder de naam Aggie Art maakte ik jarenlang sieraden, beelden en grafmonumenten. Vaak waren dat herinneringen aan een overledene. Ik vind het nog altijd prachtig en inspirerend om te zien hoe een sieraad of beeld zo ontzettend veel verlichting en troost brengt en zoveel houvast geeft.

Van goud- en zilversmid naar ritueelbegeleider

In 2013 voelde ik dat ik meer wilde zijn dan een goud- en zilversmid. Dat ik meer wilde doen. En vooral ook: dat ik meer wilde betekenen voor mensen; met name voor hen die een verlies in hun leven te verweven hebben. Eenmaal gestart met de opleiding tot ritueelbegeleider, wist ik direct dat dit was wat bij mij paste. Dat ik juist in dit vak alles kwijt kan wat ik in me heb: mijn creativiteit, mijn luisterend oor, mijn inlevingsvermogen en mijn wens om anderen te helpen op momenten dat zij het zwaar hebben.

Ja, dit is wat ik voortaan wil zijn: een persoonlijk begeleider bij afscheid.
Menu