Voorgaan bij afscheidsceremonie

Het is in de regel de uitvaartverzorger die de complete organisatie van een afscheid op zich neemt. Veel uitvaartverzorgers doen dat van a tot z, waarbij ze niet alleen de ‘technische’ zaken invullen, maar ook de inhoudelijke. Ze gaan dan bijvoorbeeld ook voor in een viering en ondersteunen nabestaanden bij het voordragen van een woordje.

Samenwerking met uitvaartverzorger

Het komt echter regelmatig voor dat ik word ingeschakeld om de ceremonie (mee) in te vullen en kleur te geven. Dat kan op twee manieren:

1. De uitvaartverzorger schakelt mij in

De uitvaartverzorger legt zich toe op het technisch regelen van de uitvaart. Hij of zij maakt mij dan samen met de nabestaanden verantwoordelijk voor de inhoud van de ceremonie, al dan niet met ruimte voor rituelen.

2. De nabestaanden schakelen mij in

Soms vragen nabestaanden expliciet naar mij, bijvoorbeeld omdat ze mij eerder al hebben gezien bij een ceremonie. Of omdat ze mij al hebben ingeschakeld als ritueelbegeleider en mij in het verlengde daarvan ook het voorgaan van de ceremonie toevertrouwen.

In beide gevallen is het belangrijk om als uitvaartverzorger en persoonlijk begeleider in een goede harmonie samen te werken, met respect voor elkaars expertise en belangen. Uiteindelijk is er maar één doel: dat de nabestaanden terug kunnen kijken op een mooi en waardig afscheid en daar blijvend steun en troost uit kunnen putten.

Menu