Veelgestelde vragen

Op deze site heb ik uitgelegd wat ritueelbegeleiding is en wat ik daarin als ritueelbegeleider en als persoonlijk begeleider bij afscheid kan betekenen. Ik kan me voorstellen dat er vragen zijn. Je mag mij dan bellen of mailen. Graag zelfs. Maar onderstaand heb ik alvast een aantal vragen beantwoord.

1. Wat kan ik me voorstellen bij het tarief van de ritueelbegeleider?

Natuurlijk is dit afhankelijk van uw behoefte en wensen. We voeren een lang gesprek met elkaar om te komen tot een mooi afscheid. Ook bespreken we de muziek keuze en eventueel beeldgebruik.

U gaat uw aandeel verzorgen en ik ga naar huis met alle informatie die u mij heeft gegeven. Eén of twee dagen voor de afscheidsviering kom ik weer bij u terug. Om de teksten en de rituelen samen door te nemen. Er mag geen woord door mij gesproken worden wat u niet heeft gehoord. Zo zakt de eerste emotie en voorkomen we dat er een vergissing gemaakt wordt.

De kosten zijn afhankelijk van uw behoeften, wensen en de keuzes die u maakt. Wenst u tijdens de afscheidsviering dat er alleen een uitgesproken persoonlijke overdenking bij het leven van de overledene uitgesproken wordt door mij. Of wilt u een complete afscheidsceremonie rondom een persoonlijk thema van de overledene? In het laatste geval verzorg ik het laatste samenzijn van welkom tot slotwoord en bied ik naast de persoonlijke overweging ook een persoonlijk afscheidsritueel en een herinneringsboekje voor de directe familie aan. Gemiddeld ben ik voor u 30 tot 35 uur beschikbaar voor een complete afscheidsviering.

De prijs is afhankelijk van de keuze die u maakt:
  • wilt u dat ik alleen de overweging schrijf
  • wilt u dat ik de overweging schrijf en uitspreek tijdens de afscheidsviering
  • wilt u een compleet verzorgde afscheidsviering met overweging, ritueel en de print versie van de boekjes
  • wilt u alleen een ritueel op het kerkhof of in het crematorium

Persoonlijk afscheid nemen is altijd maatwerk. Mijn tarief wordt daarom in samenspraak afgestemd op uw wensen. Ik informeer u graag vrijblijvend over de mogelijkheden.

Ik ben lid van de LBvR: Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders.

2. Betaalt de verzekering de ritueelbegeleider?

Vaak wel, afhankelijk van uw verzekering. U kunt dit overleggen met uw uitvaartverzorger of –verzekeraar.

3. Kan een persoonlijk afscheid ook gecombineerd worden met een kerkelijke uitvaart?

Ja, u kunt een kerkelijke uitvaart en een persoonlijk afscheid combineren. Na de uitvaartmis in de kerk kan een persoonlijk afscheid volgen in het crematorium. Een dankdienst in de kerk kan voorafgaan aan een persoonlijk ritueel bij het graf.

4. Is ritueelbegeleiding gebonden aan een bepaalde religie of geloof?

Nee, bij ritueelbegeleiding gaat het om u visie, uw geloof en uw levensovertuiging.

5. Is er een opleiding tot ritueelbegeleider?

Op hbo niveau bestaat sinds 2002 de opleiding ‘Ritueel begeleiden bij afscheid’ bij ‘Het Moment’. Hier heeft Agnes van Wijk haar opleiding gevolgd.
Een basis educatie tot ‘Ritueelbegeleider’ wordt ook aangeboden door “GaandeweG uitvaart Educatie”.

6. Wat is het verschil tussen een uitvaartbegeleider en een ritueelbegeleider?

De term uitvaartbegeleider heeft meerdere betekenissen en wordt meestal gebruikt als synoniem voor uitvaartverzorger. Deze komt als eerste bij u thuis en verzorgt voornamelijk de meer organisatorische zaken die van belang zijn rondom een overlijden. Zo regelt hij of zij dat de overledene wordt verzorgd en opgebaard en bespreekt met de nabestaanden de keuze van bijvoorbeeld de rouwkaarten en de kist. Ook is deze tijdens een afscheidsdienst aanwezig om te zorgen voor een goed organisatorisch verloop van de viering. Als ritueelbegeleider verzorg ik in nauwe samenspraak met de nabestaanden de inhoud van de afscheidsviering. In de regel ga ik ook voor tijdens deze plechtigheid en draag ik zorg voor emotionele begeleiding van de nabestaanden.

Menu