Create a Joomla website with Joomla Templates. These Joomla Themes are reviewed and tested for optimal performance. High Quality, Premium Joomla Templates for Your Site

Blog

Waarom is praten over de dood zo moeilijk?

Dood gaan we allemaal. Zoveel is zeker. Sommige mensen weten dat ze niet lang meer te leven hebben of maken het van dichtbij mee. Voor anderen is dit nog heel ver weg. Maar bijna iedereen vindt het moeilijk om erover te praten. Want waar moet je het over hebben? Hoe doe je dat? En waarom zou je praten over doodgaan?

 

In de media neemt de aandacht voor het levenseinde zienderogen toe. We zien in programma’s als: Over mijn lijk, De Kist en Tot de dood ons scheidt hoe de confrontatie met de dood leidt tot bezig zijn met het leven. Het helpt om te kiezen voor de wezenlijke zaken, te denken over zingeving, na te denken over wat je met je leven wilt. Maar ook onderwerpen rond sterven en afscheid komen vanzelf aan de orde.

 

Voor degene die terminaal is, is het gesprek aangaan met dierbaren soms moeilijk omdat men niet om kan gaan met het zien van het verdriet. Hoewel men zelf bang is en soms een sterke mening heeft over bijvoorbeeld behandelingen en laatste wensen, zal men deze niet zo snel uiten omdat men hun dierbare niet wilt belasten.

 

Voor degene die iemand verliezen gaat is het moeilijk om te praten omdat alles gaat om degene die komt te overlijden. Vaak willen mensen niet hun dierbare belasten met hun eigen verdriet en ideeën over behandelingen en laatste wensen. Maar juist door er niet over te praten missen ze een kans om nader tot elkaar te komen.

 

Als ritueelbegeleider bij afscheid kom ik vaak al bij de mensen thuis voor ze gaan overlijden. Mijn taak is dan luisteren, verbinden en verwezenlijken.

 

Maar ik begin met luisteren. Luisteren naar alles wat er nog gezegd moet worden en wat op dat moment leeft in de gedachte van degene die komt te overlijden en zijn dierbare. Daarna is het zorgen dat er verbindingen komen, dat degene die komt te overlijden de dingen op een rijtje weet te krijgen en dat beide partijen praten met elkaar over onderwerpen zoals: ziekte proces en behandelingen, laatste wensen van beider partijen, wat wil men dat er nog geregeld wordt voor het overlijden. Hoe wil men de afscheidsviering geregeld hebben.

 

Zijn er onderwerpen waar nog over nagedacht moet worden die betrekking hebben tot de periode voor het overlijden. Hierna komt de periode van verwezenlijken. Zorgen dat alle bovengenoemde onderwerpen uitgewerkt worden en zoveel mogelijk gerealiseerd worden. Vaak is het voor iedereen prettig dit soort zaken op papier te zetten als houvast.

 

Een waardig afscheid van het leven maakt het afscheid voor zowel degene die te overlijden komt als de nabestaanden een stuk makkelijker en levert nog mooie herinneringen en momenten op.

 

Door niet over de dood te praten, zelfs niet als het einde nadert, doen we onszelf en onze dierbaren tekort. Onderzoek toont aan dat mensen die zich wél voorbereiden tevredener zijn over de laatste periode van hun leven. Ze ervaren meer rust en kwaliteit van leven. De zorg en het afscheid kan beter afgestemd worden op hun wensen en ook de naasten beleven het stervensproces positiever, naast al het verdriet. Door te praten over de dood wordt het leven dus beter, zelfs in de laatste fase.

Abonneren op deze RSS feed